اخبار
جلسه هم اندیشی کمیته تحقیقات دانشجویی با اعضای کمیته تحقیقات و فعالین پژوهش دانشکده داروسازی

یکشنبه 98/03/19  جلسه هم اندیشی با دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی با حضورآقای دکتر نوری سپهر، خانم دکتر کرمانیان و خانم دکتر خسروی و اعضای محترم هیات علمی  در دانشکده داروسازی برگزار گردید.  

 

بيشتر
شنبه 29 تير 1398   10:12:14