4

2

1

3
اجرای مرحله دوم برنامه ملی طرح پولیو خوراکی درب منزل در غرب شهرستان کرج مرحله دوم برنامه ملی واکسیناسیون خانه به خانه قطره خوراکی فلج اطفال (Mopping Up) آغاز به کار کرد. مرحله دوم برنامه ملی واکسیناسیون خانه به خانه قطره خوراکی فلج اطفال (Mopping Up) از مورخه 19 خرداد در غرب شهرستان کرج و با حضور 19 تیم عملیاتی آغاز به کار کرد. این برنامه تا 21 خرداد به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
شنبه 29 تير 1398   09:23:08

تصویر ها