1

2

3
انتخابات دبیر شورای صنفی دستیاری در این انتخاب که با حضور رئیس دانشکده پزشکی، در بیمارستان شهید مدنی -مورخ 98/3/21- صورت پذیرفت، در ابتدا دکتر کبیر به بیان آئین نامه، وظایف و اهداف شورای صنفی دستیاری پرداختند و سپس اعضای شورای دستیاری در نشست صمیمانه با رئیس دانشکده پزشکی -به نمایندگی از تمامی دستیاران- از مشکلات و دغدغه های دستیاران سخن گفتند.
در پایان نیز رای گیری برای دو کاندید منتخب، صورت گرفت که اکثریت اعضا، دکتر علی مختاری - رزیدنت طب اورژانس- را به عنوان دبیر شورای صنفی دستیاری انتخاب نمودند.
پنجشنبه 27 تير 1398   16:03:52