1
جلسه هیئت رئیسه ی دانشکده دندانپزشکی
صبح امروزبا هدف برنامه ریزی در خصوص برگزاری منظم امتحانات، مصرف بهینه و کاهش هزینه در عین بهره وری بالا، جلسه ای تحت عنوان هیئت رئیسه با حضور ریاست دانشکده و معاونین در دفتر ریاست تشکیل شد که در خصوص امتحانات مقرر گردید با حضور اساتید مربوطه برگزار شوند.
چهارشنبه 26 تير 1398   23:02:57