دوشنبه 1 مهر 1392

کمیته          MIS 

 

 

 

اهداف کمیته:

پیگیری و نظارت بر "درخواست های خدمات رکوردی در نرم افزار MIS"ستاد و  مراکز تابعه

بررسی و تایید فنی قراردادو پشتیبانی نرم افزار MIS

نظارت فنی بر فعالیت های شرکت مجری نرم افزار MIS در ستاد و مراکز تابعه

بهینه سازی فرآیندهای موجود در حوزه MIS

 

اعضاء کمیته:

 

سرکار خانم مهندس ذوالنوری (رییس کمیته)

خانم مهندس حسن زاده

خانم مهندس اولیایی

آقای مهندس سراجی

آقای مهندس شکیبایی

 

گزارش عملکرد کمیته :

را ه اندازی برد الکترونیکی در سیستم

راه اندازی سیستم مدیریت خودرو

راه اندازی سیستم تحت وب فرجام که شامل تهیه نامه و ثبت وصدورو ..... میگردد.

راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری مراکز درمانی در فاز اول که شامل مدیران و مسئولین

راه اندازی فاز دوم سیستم اتوماسیون اداری مراکز درمانی در فاز دوم که شامل همه واحدهای درمانی میگردد :

 

بیمارستان شهید مدنی ، بیمارستان شهید باهنر، مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا اشتهارد(س)، شبکه بهداشت و درمان طالقان ، بیمارستان شهید رجایی ، بیمارستان کمالی ، بیمارستان ثارا....،  بیمارستان شریعتی ،بیمارستان حضرت علی (ع(

 

پیاده سازی چارت سازمانی دانشکده پزشکی

پیاده سازی چارت سازمانی دانشکده پرستاری ومامائی

پیاده سازی روند درخواست خدمات رکوردی در ستاد و مراکز تابعه  همرا ه با فایل راهنما در سیستم

ایجاد تعداد 250 کارتابل جدید (نام کاربری و رمز عبور) برای پرسنل بیمارستان امام جعفر صادق )ع(

ایجاد تعداد 50 کارتابل جدید(نام کاربری و رمز عبور) برای پرسنل مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی

پیگیری و راه اندازی تصویر "دو حکم" برای پرسنل کارگزینی؛

تغییر در گردش ماموریت های روزانه و اجرایی نمودن آن (به نحوی که فیلدها بر حسب مجموعه اشخاص بعد از زدن دکمه افزودن رکورد پر گردد(

حذف ارجاع نامه به شخص در سیستم اتوماسیون اداری بمنظور کنترل بیشتر مدیران به مکاتبات اداری.

ایجاد مرکز بهداشت و شبکه بهداشت و درمان فردیس در چارت سازمانی همراه با زیر مجموعه های آن.

راه اندازی مرکز بهداشت و درمان فردیس و ایجاد دسترسی پرسنل به زیر مجموعه های مرکز بهداشت.  پشتیبانی سیستم دبیرخانه در بیمارستانهای راه اندازی شده        

ایجاد کارتابل جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش (خانه های بهداشت

ایجاد گروه طب سنتی در چارت سازمانی دانشگاه

ایجاد تفویض اختیار درسیستم جهت روسای مراکز

دسترسی کارتابل مجموعه به مسئولین واحدها


پنجشنبه 27 تير 1398   15:18:38