يكشنبه 25 فروردين 1398

معرفی واحد بهداشت محیط

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماريزاي محيط خارج به داخل بيمارستان و بالعکس جلوگيري مي کند . در اين راستا عوامل محيطي همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... بايد به نحوي کنترل شوند تا علاوه بر ايجاد محيطي سالم و بهداشتي ،‌ به بهبود بيماران نيز كمك نمايد.

با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ، ‌رعایت مسائل بهداشتي در محيط کار بيمارستاني از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.

شرح وظایف :

 الف – برنامه ریزی :

تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط

تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

تدوین پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه

تدوین برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی

• تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای
 

ب- اقدامات اجرایی :

توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه

ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی

رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ...

اجرای احکام قضایی صادر شده توسط دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی دارویی و امور بهداشتی

اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه

بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش

نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه

اجرای طرح های برنامه ریزی شده  

صدور مجوز های بهداشتی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
شنبه 31 فروردين 1398   19:12:12