چهارشنبه 21 فروردين 1398

معرفی واحد گسترش :

سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وظيفه واحد گسترش شبكه، طراحي و استقرار مناسب ترين نظام ارائه خدمات سلامت است. عمده ترين وجه فلسفي مراقبت هاي بهداشتي ، تاكيد بر توزيع عادلانه منابع بهداشتي بوده و راهكارهايي نيز براي دستيابي به اين آرمان انساني وبزرگ جهت گيري شده اند . لازمه رسيدن به اين هدف، گسترش واحدهاي بهداشتي در سرتاسر نقاط دور است و اصلي ترين راه رسيدن به اين هدف ، تامين سهولت دسترسي مردم به خدمات بهداشتي است كه بايد از جنبه هاي مختلفي چون دسترسي فرهنگي ، تكنولوژيك ، جغرافيايي ، زماني و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا در نهايت آرامش و آسايش دريافت كنندگان خدمات ، تامين ، حفظ و ارتقاي سلامتي جامعه را به همراه داشته باشد. واحد گسترش تلاش مي كند با استاندارد سازي واحدهاي تحت پوشش و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها خدمات بيشتر با كيفيت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مردم از ضروري ترين مراقبت هاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند.

شهرستان طالقان با جمعيتي بالغ بر 7500 نفر ساکن بومی  و حدودا 40000 هزار جمعیت شناور شامل 2500 نفر جمعیت شهری و 5000 نفر جمعیت روستایی  و حدود 700 نفر جمعیت عشایر  و 700 نفر هم جمعیت غیرایرانی در 100 کیلومتری شمال غربی استان البرز واقع گردیده است .

شبکه بهداشت و درمان طالقان با یک مرکز شهری روستایی (شهید البرزی)  و دو مرکز روستایی (زیدشت و جوستان )  و تعداد هفده خانه بهداشت   و یک پایگاه سلامت ضمیمه شهری توانسته است صدردصد جمعیت روستایی شامل 74 روستای قمر و 12 روستای سیاری  و نود درصد جمعیت شهری را تحت پوشش مراقبت های بهداشتی اولیه  و خدمات سطح یک سلامت قرار دهد .

برنامه پزشک خانواده مشتمل بر سه پزشک ، چهار ماما و یک دندانپزشک در حال حاضر در سطح شهرستان در حال اجرا می باشد .


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
شنبه 31 فروردين 1398   19:28:36