سه‌شنبه 20 فروردين 1398

معرفی واحد بهداشت حرفه ای

علمی است که شناسائی، اندازه گیری و مقایسه با استاندارد و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی، فیزیکی، بیولوزیکی، مکانیکی و روانی که روی سلامتی کارگران یا شاغلین اثر می گذارد را به عهده دارد. واحد بهداشت حرفه ای مرکز شهید البرزی شبکه بهداشت و درمان طالقان دارای یک واحد ستادی با 1 کارشناس فعالیت های مربوط به بازرسی و معاینات دوره ای طب کار مطابق ماده 92 قانون کار را ارائه می دهد . همچنین در حال حاضر 81 کارگاه که شامل 1 کارگاه درجه یک و 3 کارگاه درجه 2 و تعداد 77 مشاغل خاص و 267 نفر کارگر غیرخانگی – 85 کارگاه های خانگی و 88 نفر کارگر خانگی را تحت پوشش خود دارد .

 معرفی پرسنل :

آدرس پست الکترونیکی : z-kmr@yahoo.co

شماره تماس : 02644722525 داخلی 168

سمت : زهرا کریمی – کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف :

-شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (شاغلین ، مدیران ، بهورزان و....)

 -انجام معاینات بهداشتی کارگران اعم از استخدامی – دوره‌ای و اختصاصی

بررسی شکوائیه‌های رسیده

-صدور صلاحیت بهداشتی کارگری

-صدور صلاحیت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب‌کار برای شرکتهای خصوصی

يكشنبه 26 خرداد 1398   04:56:47