سه‌شنبه 20 فروردين 1398

معرفی کارکنان واحد گسترش 

نام و نام خانوادگی :  فهمیه پور راستگوی حقی (کارشناس مسئول ) - رامک رجبی 

شماره تماس : 02644726328 داخلی 170

آدرس پستی : purrastgufa@yahoo.com

شرح وظایف :  

1 - برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش

2 - -توسعه واحد های بهداشتی درمانی شامل مکان یابی ،تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ،ایجاد و راه اندازی واحد ها باز نگری ادواری طرح گسترش شبکه ها

3 - تامین و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی شامل برآورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی و پیگیری اقلام تا توزیع

4 - بر آورد و تامین نیروی انسانی شامل تامین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی ،توزیع نیروی انسانی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه

5  جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت 

6 - برآورد ومحاسبه حقوق پزشکان وماماهای  برنامه پزشک خانواده
7 - بررسی و جمع آوری  آمارهای ماهانه وفصلی  وارسال به استان

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:47:21