سه‌شنبه 20 فروردين 1398

معرفی سرپرست مرکز بهداشت :

نام و نام خانوادگی :  سیده سمیه حسینی

شماره تماس : 02644726063- داخلی 121

آدرس پستی :

شرح وظایف :

 

1 - جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم.

2 -    شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.
3 -تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه.

4 -  مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود.

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:27:37