يكشنبه 21 بهمن 1397

معرفی :
مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روزرسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند از جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است .
 

شرح وظایف :

فرایندهای واحد کارگزینی عبارتند از: فرایند ارزشیابی کارکنان، فرایند حضور و غیاب و صدور گواهی کار، فرایند بایگانی در پرونده، فرایند بایگانی کارگزینی، فرایند تعریف ضریب حقوق، فرایند انتقال توسط واحدها، فرایند صدور حکم، فرایند بکارگیری کارمند، فرایند مرخصی بدون حقوق، فرایند مرخصی استحقاقی، فرایند ذخیره مرخصی کارکنان، فرایند اعلام نیاز طرح، فرایند محرومیت از مطب، فرایند انتقال فرد، فرایند ماموریت ساعتی و فرایند مرخصی ساعتی.

معرفی پرسنل :

نام و نام خانوادگی : مهدی رضاقلیان

سمت : مسئول کارگزینی

تلفن مستقیم : 02644726193

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:45:15