يكشنبه 21 بهمن 1397

معرفی

امور اداری از بخش های مهم در یک سازمان محسوب می شود و مانند یک پل ارتباطی بین تمام واحدهای سازمان می باشد و از فعال ترین بخش ها بشمار می آید و در حقیقت هسته مرکزی سازمان می باشد.  
 
امور اداری با کلیه واحد های سازمان در ارتباط است و این ارتباط نیازمند به نیروی انسانی متخصص و با تجربه و کارآمد دارد، هدف رشته امور اداری پرورش نیروی انسانی ماهر می باشد تا با استفاده از نیروی فکر و مهارت های فردی کارکنان هر سازمانی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تحقق نظام شایسته سالاری سوق داده شود.


شرح وظایف

مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری

برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها، موجودی ها و تجهیزات

خرید، ذخیره سازی و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف

نظارت بر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات و...

اطمینان از رعایت شدن استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار

انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل سازمانی (ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...)، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و... 
 

معرفی پرسنل :

نام ونام خانوادگی : مصطفی فرمانبر

شماره تلفن : 02644722525 داخلی 165

آدرس پست الکترونیکی :

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:44:45