متون عمومي
چهارشنبه 13 تير 1397 معرفی سامانه سامد

معرفی سامانه سامد

این سامانه به منظور تسریع در انجام درمان متقاضیان مساعدت های درمانی مربوط به سفرهای استانی هیأت محترم دولت به استان ها طراحی شده است، با ورود صحیح و به موقع اطلاعات فرایند های درمانی شفاف و به سرعت صورت می گیرد

معرفی اعضای اجرایی سامانه سامد  :

- جناب آقای دکتر حمید رضا افضلیان « مدیریت نظارت بر درمان ، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها »

- پزشکان امین : جناب آقای دکتر مهدوی ، جناب آقای دکتر امیر شاهی ، جناب آقای دکتر کریمی

- واحد مددکاری : جناب آقای بهروز علائی

- جناب آقای موذنی : حسابدار معاونت درمان

-آقای مهندس محمد واثقی : کارشناس  IT بیمارستان شهید رجائی

- آقای مهندس جلیل فر: کارشناس IT بیمارستان مدنی

- آقای مهندس غریبی : کارشناس IT بیمارستان باهنر

- خانم مهندس مهناز ماهر : کارشناس IT معاونت درمان

بيشتر
پنجشنبه 27 تير 1398   15:39:38