جمعه 20 شهريور 1394

رشته داروسازی:

داروسازی در مقطع دکترای عمومی Doctor of pharmacy (PharmD) شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن ضمن کسب مهارت و آشنایی با مفاهیم و مبانی علم داروسازی، خصوصیات و کاربردهای بالینی داروهای موجود در ایران و جهان و توانایی ارائه اطلاعات دارویی به اقشار مختلف می توانند در عرصه تولید دارو و کالاهای سلامت محور (ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مکمل ها، غذاهای رژیمی، فراورده های طبیعی و مواد خوراکی و آشامیدنی) ورود داشته باشند و در عین حال در برنامه های نظارت و کنترل کمی و کیفی داروها و کالاهای سلامت محور  به جامعه ارائه خدمات نمایند.

پنجشنبه 27 تير 1398   16:17:25