سه‌شنبه 19 تير 1397 کلنگ ساخت درمانگاه بیمارستان هشتگردباحضور آقای دکتر شکیب به زمین زده شد
کلنگ ساخت درمانگاه هشتگرد به زمین زده شد   
1397/4/19 سه‌شنبه

بيشتر
پنجشنبه 27 تير 1398   15:17:37