ارتباط با مدیریت


ایمیل :it@abzums.ac.ir
تلفن تماس :32563352
آدرس : میدان طالقانی،شهرک اداری،
دانشگاه علوم پزشکی البرز،طبقه اول
کد پستی : 3149779453
پنجشنبه 27 تير 1398   16:01:34