كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تاریخچه شبکه بهداشت طالقان

شــــبکه بهداشـــت ودرمـــــان شهرســــتــــان طالقان :

این شبکه زیرنظر دانشگاه علوم پزشــــــــکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز  درقالب نظام شبکه های بهداشتی درمانی فعالیت می نماید.

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان قبل از سال 90  به عنوان یک مرکز بهداشت زیر نظر شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ فعالیت مینمود و بعد از سال 90 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ منتزع گردید و تحت مدیریت جناب اقای دکتر مسعود کاظمی خدادوست (اولین مدیریت شبکه) شروع به فعالیت نمود و  اکثر نیروهای ستادی آن به شکل رسمی از سال 91 فعالیت خود را در ستاد بهداشت و درمان شهرستان طالقان با 86 پرسنل آغاز نموده اند.

 

ستادشبکه بهداشت ودرمان شهرستان طالقان که وظیفه نظارت، پشتیبانی،هماهنگی، تامین وآموزش نیروهای شاغل در واحدهای بهداشتی درمانی تابعه رادارد متشکل است از:

1- مدیریت شبکه    

2- حراست شبکه

 3- واحدهای فنی شامل: بهداشت خانواده،آموزش سلامت، سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس، دارویی ، گسترش شبکه ، بهداشت محیط وحرفه ای، سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، امورآزمایشگاههاوپیشگیری ومبارزه بابیماریها،

4- اموراداری

5- حسابداری وامورمالی

6- روابط عمومی

7- واحد IT

درحال حاضر 1 مرکزبهداشتی درمانی شهری ، 2 مرکزبهداشتی درمانی روســـــــــتایی، 1پایگاه بهداشت ضمیمه ،15 خــــــــانه بهداشت، درنقاط مختلف شهر وروســتای این شهرستان زیرنظر ستادشبکه بهــــــداشت ودرمان طالقان ،خــــــدمات بهداشــــــتی درمانی رابه مردم شریف وشهیدپرورشهرستان ارائه می دهند.


بيشتر