كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی شبکه بهداشت طالقان

معرفی شهرستان طالقان

شهرستان طالقان در 100 کیلومتری شمال غربی مرکز استان البرز و در میان دره بزرگی در کوههای البرز قراردارد. طالقان منطقه ای متشکل از حدود 84 روستای کوهستانی است ، طول جغرافیایی طالقان از شمال شرق به جنوب غرب حدود هشتاد کیلومتر و عرض جغرافیایی آن حدوداَ 15 کیلومتر می باشد بدینگونه شهرستان طالقان حدوداً  1400 کیلومتر مربع وسعت دارد . طول و عرض جغرافیا ئی طالقان به ترتیب 80 و 38.5 درجه است.شاهرود رگ حیاتی این سرزمین دیر سال، از کوهپایه های شرقی آغاز و با طولی نزدیک به 105 کیلومتر به غرب می رود این شریان آبی بیش از 15 رودخانه کوچک و بزرگ منطقه را که از چشمه سارها و برفاب ها سرچشمه می گیرند، همراه خود تا سپید رود می برد تا با آبهای قزل اوزن  آمیخته و راهی دریای خزر شود. شهرستان طالقان از دو بخش مرکزی، و بالا طالقان تشکیل شده است.روستاهای زیبای طالقان در دامنه های جنوبی و شمالی ، در ارتفاع 1400 تا 2600 متر از سطح دریا ، در امتداد رودخانه ها و کنار چشمه سارها پراکنده شده اند.بيشتر