تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

لینک های ویژه

مرکز آموزشی درمانی

مرکز درمانی کوثر
مرکز درمانی حضرت امام صادق(ع)
مرکزدرمانی فاطمه الزهرا(س)
مرکزآموزش درمانی حضرت علی
مرکزآموزش درمانی شهید رجائی
اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی

اعتباربخشي دوره:

 اعتباربخشی دوره، فرآيندي است که طی آن يک بیانیه رسمی در خصوص کیفیت دوره آموزشی به دنبال خودارزيابی مبتنی بر استانداردهاي مصوب شوراي عالی برنامه ريزي و سپس ارزيابی بیرونی برنامه،توسط شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می گردد.

استاندارد:

معیارهایی که نشاندهنده سطح مطلوب عمـلکرد بوده و دوره توسـط آن ها مورد قضاوت قرار می گیرد.اين استانداردها با در نظر گرفتن معیـارهاي علـمی، اسناد بالادستی و شرايط قابل حصـول در کشور،تدوين شده و از طريق نظرخواهی و اجماع صاحب نظـران تکمیل گرديده و به تصويب مراجع ذيصـلاح رسیده است.

خودارزیابي:

با توجه به آیین نامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی، ارزشیابی این دوره که توسط دست اندرکاراندوره و بر اساس استانداردهاي ملی دوره پزشکی عمومی مصوب شوراي عالی برنامه ريزي انجام می شود،در برگیرنده ارزيابی کمی و کیفی ازنقاط قوت و محدوديت هاي برنامه بوده که هدف آن اصلاح و بهبود برنامه است.


آیین نامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
گزارش مختصر از اقدامات دفتر EDO در خصوص اعتبار بخشی دوره

 سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکتری عمومی در جمهوری اسلامی ایران

برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه البرز
استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایرا ن

چهارشنبه 26 تير 1398   23:08:32

دسترسی سریع
نظر خواهی

میزان رضایت شما از اطلاعات موجود دروب سایت دانشکده پزشکی در چه حدی است؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف