مطالب علمی و آموزشی

کورونا ویروسها در میکروسکوپ ا لکترونی نمایی شبیه هاله خورشید دارند بواسطه برآمد گی های سطحی آنها را کورونا ویروس نامیدند.

کورونا ویروس دومین عامل شایع سرماخوردگی(Common-Cold)هستند(اولین عامل رینو ویروس ها می باشند).

 

شکل 1 : تصویر میکروسکوپ ا لکترونی کورونا ویروس انسانی

طغیان سندرم شدید حاد تنفسی SARS))Sever Acute Respiratory Syndrome در سال 2002 از ایالت گوانگ دونگ چین به هنگ کنگ و از آنجا به تمام جهان انتشار پیدا کرد و بالغ بر 8000 مورد ابتلا در 29 کشور جهان به همراه 774 مورد مرگ را در پی داشت و علت این همه گیری سفرهای هوایی بود  که انتشار ویروس را در کشورهای متعدد به همراه داشت.

ساختار کورونا ویروس:

کورونا ویروس ها,ویریون های پوشش دار و دارای طویل ترین  ژنوم RNA سنس مثبت می باشند. اندلزه قطر ویریون 160-80 نانو متر است.هاله خورشید مانند اطراف ویروس به ویروس اجازه می دهد تا شرایط مجرای گوارشی را تحمل کرده و از راه مدفوعی دهانی انتشار یابد.

سندرم های بالینی کورونا ویروس:

کورونا ویرو سهای انسانی سلولهای اپی تلیال مژه دار را آلوده و تخریب می کنند، عفونت به صورت موضعی در دستگاه تنفس فوقانی باقی می ماند زیرا دمای مناسب رشد ویروس 33تا 35 درجه سانتی گراد است.

ویروس به احتمال زیاد از طریق آئروسل ها و قطرات بزرگ مثل عطسه کردن منتقل می شودکورونا ویروس ها طیفی از علائم از عفونت بدون علامت تا علائم تنفسی فوقانی ،احساس کسالت و تب را ایجاد می کند.برونشیت و علائم دستگاه تنفسی تحتانی در تعدادی از بیماران در همه گروه های سنی روی می دهد .کورونا ویروس را در مسیر گوارشی هم می توان یافت.در میکرو گراف های ا لکترونی نمونه مدفوع تهیه شده از افراد بزرگسال و کودکان مبتلا به اسهال و گاستروانتریت و نوزادان مبتلا به انتروکولیت نکروز دهنده نوزادی ذرات شبه کورونا ویروس نیز دیده شده است.

 

 شکل 2 :تصویر میکروسکوپ ا لکترونی از سلولهای آلوده با کورونا ویروس ,به برامدگیهای هاله مانند ویروس توجه شود.

کورونا ویروس خاورمیانه چیست؟

مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در امریکا CDC سندرم کورونا ویروس خاورمیانه را یک کورونا ویروس جدید  n COV

(novel corona virus) گزارش کرد که در سال 2012 در عربستان سعودی شناسایی شد و همزمان از سایر کشورهای خاورمیانه نظیر امارات متحده عربی ،اردن،قطر نیز گزارش شد و سپس ویروس نام MERS-COV کورونا ویروس خاورمیانه را به خود اختصاص داد.

این ویروس از بیماری که در عربستان به علت پنومونی فوت شده بود جدا گردید و در سپتامبر 2013 با 108 مورد ابتلا و 50 مورد مرگ و در سال 2014 با 178 مورد مرگ در عربستان گزارش گردید و متاسفانه یکی از هموطنان عزیز نیز بر اثر کورونا ویروس خاورمیانه فوت نمودند.

افرادی که با MERS-COV آلوده می شوند علایم بیماریهای تنفسی مانند تب ،سرفه و تنفس های کوتاه را نشان می دهند.

کورونا ویروس خاورمیانه و فریضه الهی حج:

فریضه الهی حج یکی ار بزرگترین گردهمایی های مسلمانان در کل دنیا می باشد و سالانه بیش از سه میلیون مسلمان از همه نقاط جهان در زمان و مکان مشخصی در مکه برای انجام فریضه الهی حج گرد هم جمع می شوند و در صورت ابتلا به این ویروس می توانند این ویروس را به اعضای خانواده انتقال دهند .

افزایش آگاهی این افراد برای جلوگیری از خطر بروز کورونا ویروس بسیار مهم می باشد و این افزایش آگاهی می بایست بدون ایجاد  اضطراب و نگرانی به افراد داده شود.

 

روشهای پیشگیری:

1-    حفظ فاصله  و استفاده از ماسک  در هنگام سرفه و عطسه

2-    شتسوی دستها با آب و صابون 7-6 مرتبه در طول روز

3-    استفاده از تمیز کننده های معمول سطوح

4-    پاک کردن دستگیره ها با ضدعفونی کنند های معمول

روشها ی تشخیص آزمایشگاهی :

آزمایشات بر روی نمونه های فوقانی و تحتانی تنفس و همچنین روی نمونه مدفوع نیز صورت می گیرد:

1-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

2- RT-PCR( Reverse Transcriptase PCR)

درمان :

      هیچ درمان و واکسنی وجود ندارد.

References : ELSEVIER & FIELDS VIROLOGY

 

 

 


پنجشنبه 27 تير 1398   15:28:29