اطلاعیه
اطلاعیه شروع ترم
1397/5/3 چهارشنبه اطلاعیه شماره 1: راهنمای آزمون صلاحیت بالینی (ویژه دانشجویان پرستاری ورودی سال 94)

مشاهده اطلاعیه شماره 1:

راهنمای آزمون صلاحیت بالینی (ویژه دانشجویان پرستاری ورودی سال 94)
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه 27 تير 1398   15:34:25