آرشیو اخبار
ORDOOYE BEHVARZI 2

RDOOYE BEHVARZI
برگزاری اردوی بهورزی به مناسبت روز بهورز

برگزاری اردوی بهورزی به مناسبت روز بهورز به صرف ناهار و عصرانه

              (امام زاده یوسف-روستای وشته-شهرستان طالقان)

 

شنبه 31 فروردين 1398   19:34:05