اطلاعیه
جذب نیروی بهورز


اطلاعیه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت وشته و گته ده شهرستان طالقان

بسمه تعالی

اطلاعیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی برای بکارگیری تعداد 11 نفر افراد واجد شرایط از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز بصورت پیمانی آزمون استخدام برگزار نماید.

متقاضیان واجد شرایط پس از خواندن کامل متن آگهی پذیرش بهورز می توانند از تاریخ 94/05/21 لغایت  94/05/27نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

امکان ویرایش واصلاح اطلاعات تا تاریخ 28/05/94 وجوددارد.

درصورت وجود  مشکل به واحد گسترش معاونت بهداشتی مراجعه نمایید.


مشاهده جزئیات شرایط پذیرش نیروی انسانی بهورز(مشاهده)

توجّه: برای ادامه مراحل ثبت نام به قسمت اطلاعیّه ها در صفحه اصلی پورتال معاونت بهداشتی مراجعه شود.

يكشنبه 26 خرداد 1398   06:05:36