اطلاعیه
ازمایش اعتیاد

ازمایش اعتیاد

ازمایش اعتیاد
انجام آزمایشات اعتیاد از قبیل شیشه ، حشیش ، تیروئید ایدز و هپاتیت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان
شنبه 31 فروردين 1398   19:46:58