اطلاعیه
ازمایش اعتیاد

ازمایش اعتیاد

ازمایش اعتیاد
انجام آزمایشات اعتیاد از قبیل شیشه ، حشیش ، تیروئید ایدز و هپاتیت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان
يكشنبه 26 خرداد 1398   06:17:29