اخبار
جلسه هم اندیشی مدیران و رابطین حراست با معاونت محترم درمان
جلسه هم اندیشی مدیران و رابطین حراست با معاونت درمان دانشگاه اولین جلسه هم اندیشی و تبادل نظر مدیران و رابطین حراست با معاونت محترم درمان دانشگاه در سال جدید، روز یکشنبه مورخ 18/3/93 در دفتر معاونت درمان برگزار گردید که ضمن معرفی و آشنایی بیشتر، طرفین نقطه نظرات خود را در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بیان نمودند.


شنبه 29 تير 1398   09:38:30