تقویم و مناسبت های فرهنگی
1395/8/4 سه‌شنبه سه شنبه95/08/04 جلسه توجیهی دانشجویان نوپذیرفته برگزار شد
جلسه توجیهی دانشجویان نوپذیرفته رشته بهداشت عمومی با حضور مسئولین دانشکده برگزار گردید .منبع: روابط عمومی دانشکده بهداشت
چهارشنبه 26 تير 1398   23:39:50

تصویر ها