آرشیو اخبار
behvarz asli
اطلاعیه جذب بهورز

اطلاعیه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خانه های بهداشت طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون عمومي و تخصصي براي افراد واجد شرايط از طريق امتحان عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورز بصورت قرارداد کار معین آزمون استخدام برگزار نمايد.

متقاضيان واجد شرايط پس از خواندن کامل متن آگهی پذیرش بهورز می توانند از تاریخ 21/07/97 لغایت پایان وقت اداری  05/08/97 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی: https://health.abzums.ac.ir  اقدام نمایند.

  • مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي:
  1. تكميل برگ درخواست شغل (با دقت تكميل گردد.)
  2. رسيد بانك مبني برپرداخت مبلغ250000 ريال به حساب شماره 218123425  (شناسه 14000211491) به نام درآمد معاونت بهداشتی نزد بانک ملی رفاه کارگران شعبه بهار، با عنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ فوق معاف مي باشند.)
  3. یک قطعه عكس 4×3 جديد، تمام رخ
  4. تائیدیه شورای اسلامی مبنی بر سکونت در روستا پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان

- لازم به توضیح است عکس متقاضی درخواست شغل، رسید بانکی و تائیدیه شورای اسلامی می بایست اسکن و در سایت بارگذاری گردد.

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:20:25