آرشیو اخبار
zeonoze
برگزاری کمیته شهرستانی زئونوز(بیماریهای مشترک بین انسان ودام)
مورخه 97/07/17 کمیته یرون بخشی زئونوزهای شهرستان با حضور نمایندگانی از فرمانداری ، دامپزشکی ،محیط زیست ،آموزش وپرورش ،نیروی انتظامی  بهزیستی در محل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان طالقان بزگزار گردید.
شنبه 31 فروردين 1398   19:45:06