اخبار
فشار خون 3

فشار خون 1

فشار خون 4

فشار خون 2
برگزاری طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ، مصادف با روز عید سعید فطردر محل مصلی شهرستان نظرآباد
در راستای انجام طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در روز پانزدهم خرداد ماه سال جاری مصادف با روز عید سعید فطر و قبل از شروع مراسم نماز عید سعید فطر تیم سنجشگری فشار خون مرکز بهداشت در محل مصلی شهرستان نظرآباد مستقر و نسبت به گرفتن فشار خون از عموم مردم قبل و بعد از نماز اقدام نمودند. شایان ذکر است پس از کنترل فشارخون مراجعین آموزش های لازم درمورد سبک زندگی سالم به مراجعین داده و  پمفلت های مربوطه در اختیار مراجعین قرار گرفت.
پنجشنبه 27 تير 1398   15:31:58

لینک های مفید