اطلاعیه
1
دومین دوره بحث ادغام یافته
قابل توجه کلیه دانشجویان پزشکی:
دومین دوره بحث ادغام یافته
با موضوع بیماری سنگ کلیه
بیستم خرداد 98
در سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی برگزار می شود.
   اصلاحیه: لازم به ذکر است جلسه راس ساعت 11:45 برگزار می شود.  

روابط عمومی دانشکده پزشکی
پنجشنبه 27 تير 1398   15:32:09