اخبار و اطلاعیه
پپ
گرامیداشت هفته قران
پاسداشت هفته قران و دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی، اساتید و دانشجویان دانشکده های بهداشت و پرستاری، در نمازخانه دانشکده بهداشت


 
پنجشنبه 27 تير 1398   15:17:09

تصویر ها