اطلاعیه
اطلاعیه92 مهم
1397/9/12 دوشنبه معرفی دانشجویان اخلاق مدار در حیطه بالین در آبان ماه حمیدرضا مرادی، ترم هفتم پرستاری
زینب کمی پور، ترم پنجم پرستاری
زهره نورالهی، ترم سوم پرستاری
صدیقه قاسمی، ترم پنجم پرستاری
سجاد میرزایی، ترم پنجم پرستاری
علی اسماعیلی، ترم چهارم کاردانی فوریتهای پزشکی
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه 27 تير 1398   15:45:22