آرشیو اخبار
آموزش نقش تغذیه در کاهش عوارض ناشی از آلاینده های شیمیایی

در راستای اجرای برنامه آموزشی مصرف ریزمغذی های حاوی آنتی اکسیدان برای گروه های هدف، در روز دوشنبه مورخ 97/09/26 کلاس آموزشی با عنوان "نقش تغذیه در کاهش عوارض ناشی از آلاینده های شیمیایی" برای کارگران کارخانه صنایع شیمیایی، توسط واحد بهبود تغذیه جامعه و بهداشت حرفه ای برگزار گردید.

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:28:17