اخبار و اطلاعیه ها
آزمون کتبی بیست و چهارمین جشنواره قرآنی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برگزار خواهد شد.

          

          

          

          

                                     

چهارشنبه 26 تير 1398   22:53:32