اخبار و اطلاعیه ها
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت ...
            گلخنده شوال به ناهید مبارک
                   ابروی خوش ماه به خورشید مبارک
                              آمد خبر از عرش وداع رمضان است
                                          عید است به یاران خبر عید مبارک

 
"عید سعید فطر بر یکایک بزرگواران دانشکده دندانپزشکی خجسته و فرخنده باد"
 
پنجشنبه 27 تير 1398   15:24:11