آرشیو اخبار
ax 1

asli 2
بازدید و افتتاح آزمایشگاه تخصصی ریاست دانشگاه علوم پزشکی البرز دکتر حمید درفشی به همراه استاندار البرز

در تاریخ 97/06/06 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی البرز جناب آقای دکتر درفشی ، همراه استاندار محترم استان البرز در شهرستان طالقان حضور یافتند و آزمایشگاه تخصصی بخش خصوصی این شهرستان را افتتاح نمودند. جهت ساخت و تجهیز این آزمایشگاه حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است و مجوز آن توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر گردیده است در این مراسم رئیس شبکه بهداشت و درمان طالقان آقای مهندس حمیدرضا حیدریان حضور داشتند .
 

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:38:09