اخبار و اطلاعیه
برگزاری کارگاه آموزشی ژورنال کلاب در مورخ 1397/10/24 روز دوشنبه ژورنال کلابی با عنوان Ergonomics gerontechnology and design for the home environment توسط آقای دکتر جمشید رحیمی در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار گردید.
شنبه 29 تير 1398   09:22:22

تصویر ها