اطلاعیه ها
روز چهارشنیه مورخ 98/3/8 کلیه کلاس ها ساعت 10 شروع می شود، بنابراین کلاس های 8 تا 10 تشکیل نخواهد شد.
عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 26 تير 1398   23:39:48