اخبار و اطلاعیه ها
1
تبریک روز روانشناس از جانب ریاست دانشکده


امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است، روز افراد گرانقدری که برای آرامش روانی جامعه تلاش میکنند اهمیت و نقش موثر روانشناسی در زندگی افراد امری انکار ناپذیر است و نامگذاری نهم اردیبهشت ماه، 28 آوریل، به عنوان روز جهانی روانشناس و مشاور ،به دلیل ارج نهادن به این جایگاه ارزشمند است ،این روز را به کلیه روانشناسان و مشاوران بزرگوار ،خصوصا گروه روانشناسان دانشکده دندانپزشکی تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را برای آنان آرزومندم.

دکتر امراله آبروش
ریاست دانشکده دندانپزشکی البرز

شنبه 29 تير 1398   09:34:40