اخبار
قاسمی
ثبت رکورد جدید طناب زنی توسط پرسنل انتظامات دانشگاه آقای محسن قاسمی از پرسنل حفاظت فیزیکی شبکه بهداشت و درمان نظرآباد، یکی از ورزشکاران مطرح در رشته طناب زنی می باشند. ایشان با انجام تعداد 30000 عمل طناب زنی در مدت زمان 2 ساعت و 50 دقیقه توانستند رکورد جهانی این رشته را به نام خود ثبت کنند.
ضمناً آقای قاسمی علاوه بر این رشته به ورزش فوتبال نیز علاقه داشته و بصورت نیمه حرفه ای آنرا دنبال میکند.
پنجشنبه 27 تير 1398   16:06:59