اخبار و اطلاعیه
برگزاری جلسه هم اندیشی
برگزاری جلسه هم اندیشی جشن دانش آموختگان دانشکده برگزاری جلسه هم اندیشی جشن دانش آموختگان دانشکده بهداشت با حضور مسئولان معاونت دانشجویی و دانشکده برگزار گردید.


چهارشنبه 26 تير 1398   22:58:44

تصویر ها