اخبار و اطلاعیه ها
​​​​​​​حضور کارکنان دانشکده دندانپزشکی در راهپیمایی روز قدس
جمعه مورخ10 خرداد ماه کارکنان همیشه در صحنه ی دانشکده دندانپزشکی ، در کنار مردمان فهیم و متعهد، به منظور حمایت از انسانیت و اعلام برائت از ظلم و ستم ظالمان با حضوری مستحکم در راهپیمایی روز قدس به عنوان یک حرکت فراملی ،عزت و آزادگی را در گوش تاریخ فریاد زدند .

چهارشنبه 26 تير 1398   22:54:00