اخبارو اطلاعیه ها
برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات

بمنظور توانمندسازی نیروهای مدیریت حراست دانشگاه  و اعضاء بسیج جامعه پزشکی اولین کارگاه آموزشی امداد و نجات در روزهای ششم ، هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 8  الی 16 ، در ستاد دانشگاه - سالن ابن سینا تشکیل شد.  با رایزنی مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه با سازمان هلال احمر، مجوز برگزاری پنج دوره آموزش کمکهای اولیه برای 150 نفر فراهم گردید. اولین دوره کارگاه مورد اشاره با تدریس دروس تئوری و دورس عملی و برپایی چادر پایان پذیرفت .

شایان ذکر است که مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه و دانشکده فوریتهای پزشکی جهت  فراهم نمودن وسایل کمکهای اولیه،همکاری و مساعدت نمودند.

پنجشنبه 27 تير 1398   15:29:01