آرشیو اخبار
برگزاری کمیته درون بخشی ایدزوجلسه آموزش نوین ایدز مورخه 97/8/97کمیته درون بخشی ایدزشهرستان وآموزش نوین ایدز با حضورمعاون بهداشتی ،کارشناسان ستادی ،سرپرستان  ، ماماهای مراکز  در محل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان طالقان بزگزار گردید.

يكشنبه 26 خرداد 1398   06:16:28