اطلاعیه
vagozari Amboulance
واگذار خدمات آمبولانس درمان بستر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان بسمه تعالی
 
به اطلاع می رساند، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان در نظر دارد تا خدمات آمبولانس درمان بستر خود را به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا کسانی که تمایل به شرکت دارند ، جهت تحویل مدارک لازم به دبیرخانه این مرکز تا تاریخ 95/12/28 اقدام فرمایند.
 
شنبه 31 فروردين 1398   19:08:35