اخبار و مناسبت ها

ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته سلامت با همکاری اداره ورزش و جوانان با هدف ترویج ورزش و فرهنگ سلامتی و ایجاد نشاط و انرژی مورخ 98/2/4 در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 26 تير 1398   23:12:59