اخبار و اطلاعیه ها
تشکیل کمیته خرید سرپرست دانشکده با همکاران
صبح امروز جلسه ای با حضور آقای دکتر شیرین بک ،سرپرست دانشکده ،آقای دکتر میرشمس معاون اداری و مالی و سایر همکاران، تشکیل شد و تصمیماتی در خصوص خرید مواد مصرفی موردنیاز تا پایان ترم جاری و لوازم جانبی جهت راه اندازی دستگاه سی تی اسکن دندانی اتخاذ گردید.

چهارشنبه 26 تير 1398   22:49:39