اخبار
اولین جلسه کمیته اخلاق دانشگاه در سال 98 با حضور آقای دکتر اعرابی مدیر محترم مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه و سایر اعضای کمیته اخلاق دانشگاه، در روز چهارشنبه مورخ   98/2/25از ساعت 12-13 در سالن سمینار دانشکده پرستاری برگزار گردیدعكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
چهارشنبه 26 تير 1398   22:59:39