اخبار
در دومین روز از آغاز طرح ملی کنترل فشار خون در استان همزمان با سراسر کشوردکتر شهبازی استاندار البرز در سفر یکروزه ی خود به شهرستان طالقان با حضور در پایگاه سیار واقع در مسجد روستای منگلان طالقان  با سنجش فشار خون به کمپین ملی کنترل فشار خون پیوست. همچنین  دکتر جبارنیا معاون درمان و دکتر مستوفی معاون بهداشتی استان ضمن بازدید از  پایگاه های ثابت و سیار سنجش فشار خون در نقاط مختلف استان و شهرستان طالقان، با سنجش فشار خون خود به کمپین ملی کنترل فشار خون پیوستند. 


         

نسخه قابل چاپ
چهارشنبه 26 تير 1398   23:19:31